Obligațiile magazinelor on-line din punct de vedere al protecției mediului

Obligațiile magazinelor on-line

În ultima perioadă, comerțul on-line a avut un trend ascendent, iar asta a dus la o creștere a numărului de magazine on-line. Însă, cunosc administratorii magazinelor on-line obligațiile pe care le au din punct de vedere al protecției mediului?

Întocmirea și depunerea declarațiilor lunare către Administrația Fondului pentru Mediu

De cele mai multe ori, produsele comercializate în mediul on-line sunt importate. În acest caz toate ambalajele care însoțesc produsele respective trebuie declarate către Administrația Fondului pentru Mediu(AFM). Primul pas este identificarea tuturor tipurilor de ambalaje ale produselor pe tip de material(sticlă, plastic, hârtie/carton, metal și lemn). Pasul al doilea constă în calcularea cantităților de ambalaje introduse pe piața națională. Greutatea ambalajelor poate fi determinată din documentele însoțitoare ale produselor sau prin cântărirea efectivă a tuturor ambalajelor. În urma cântăririlor efectuate se va ține o evidență care se va actualiza ori de câte ori va exista un produs nou importat.

De asemenea, este important să se îndeplinească obiectivele anuale privind valorificarea deșeurilor de ambalaje, conform legislației în vigoare. Obiectivul anual global este de 60% din cantitatea totală de ambalaje puse pe piață. Acesta poate fi îndeplinit individual sau prin transferarea responsabilității către o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului(O.I.R.E.P). Dacă obiectivul anual de valorificare nu este atins, contribuabilul va trebui plătească 2 lei/kg către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare și cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate spre valorificare.

Ce trebuie să cuprindă declarația lunară

Un aspect foarte important este acela că, în declarația lunară trebuie să fie cuprinse și ambalajele achiziționate de pe piața națională folosite la ambalarea/reambalarea produselor în vederea livrării.

În cazul în care, printre produsele importate se regăsesc și echipamente electrice si electronice sau baterii(inclusiv cele incluse in echipamentele electrice si electronice), și acestea trebuie declarate. Toți operatorii economici care importă astfel de produse trebuie să se asigure că sunt înscriși în Registrul Național al Producătorilor de Echipamente Electrice și Electronice respectiv Registrul Național al Producătorilor de Baterii și Acumulatori, registre gestionate de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Totodată, trebuie îndeplinită rata minimă de colectare care începând cu acest an a crescut de la 45% la 65%. Rata minimă de colectare poate fi atinsă individual sau prin transferarea responsabilității către o organizație colectivă.

În funcție de specificul activității desfășurate, declarația lunară mai poate cuprinde: cantitatea de anvelope pusă pe piață, taxa pentru uleiurile minerale importate, taxa pentru substanțele periculoase pentru mediu importate, eco-taxa pentru pungile de plastic, etc.
Declarația privind contribuțiile datorate la Fondul de mediu se va întocmi si transmite lunar către Administrația Fondului pentru Mediu, până la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă.

Raportări către Agenția pentru Protecția Mediului

În urma activităților logistice, la punctul de lucru rezultă deșeuri care rămân pe amplasament. Ca generatorii de deșeuri, companiile trebuie sa asigure managementul deșeurilor, conform legislației în vigoare, care presupune:

  • colectarea separată a deșeurilor generate;
  • clasificarea și codificarea deșeurilor;
  • încadrarea fiecărui tip de deșeu;
  • încheierea contractelor cu colectori autorizați pentru preluarea deșeurilor;
  • întocmirea evidenței gestiunii deșeurilor lunar, pentru fiecare tip de deșeu în parte;
  • întocmirea și depunerea raportului anual privind deșeurile pe suport hârtie la Agenția pentru Protecția Mediului până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior;
  • întocmirea și depunerea raportului anual privind deșeurile în format electronic în Sistemul Integrat de Mediu(SIM).

Pentru identificarea corespunzătoare a tuturor obligațiilor de mediu, apelați cu încredere la specialiștii noștri pe probleme de mediu. Ei vă pot ajuta să respectați așa cum se cere obligațiile magazinelor on-line.

DSA Environment

0 Comments

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *