DICTIONAR DE MEDIU

ANANP

Scopul Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate este administrarea unitara și eficienta a ariilor naturale protejate si conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, reglementate prin dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007.

AFM

Institutie publica centrala care gestioneaza Fondul pentru Mediu, instrument prin care sunt finantate proiecte si programe in domeniul protectiei mediului, veniturile provenind din taxe si contributii datorate de operatorii economici care pun pe piata ambalaje, substante chimice, anvelope, uleiuri, echipamente electrice si electronice, etc.

APM

Agentia pentru Protectia Mediului reprezinta autoritatea teritoriala competenta care are ca domeniu principal de activitate reglementarea activitatillor cu impact asupra mediului si monitorizarea factorilor de mediu la nivel judetean.

Audit de conformare privind cerintele de mediu

Evaluarea activitatilor desfasurate de catre un operator economic, in privinta respectarii tuturor cerintelor legislative in domeniu protectiei mediului.

Audit de conformare privind cerintele AFM

Verificarea respectarii de catre operatorii economici a obligatiilor legale de declarare si plata a contributiilor catre Fondul de Mediu.

Acord de preluare ape uzate

Actul emis de operatorul economic responsabil, care stabileste conditiile de evacuare a apelor uzate in reteaua publica de canalizare.

Audit de conformare privind asigurarea trasabilitatii deseurilor de ambalaje

Verificarea documentelor si a inregistrarilor detinute de catre operatorii economici responsabili care realizeaza in mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, in vederea demonstrarii respectarii cerintelor legale privind valorificarea deseurilor de ambalaje.

Accident ecologic

Acel eveniment produs ca urmare a unor deversari/emisii neprevazute de substante periculoase/poluante, sub forma lichida, solida, gazoasa, sub forma de vapori sau de energie, rezultate din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/bruste, prin care se distrug ori se deterioreaza ecosistemele naturale si antropice.

Arie naturala protejata

Zona terestra, acvatica si/sau subterana, cu perimetru legal stabilit, avand un regim special de ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, speologice, paleontologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica sau culturala deosebita.