Acordul de preluare ape uzate

Acordul de preluare ape uzate reprezintă documentul scris, emis de către societatea responsabilă cu alimentarea cu apă și serviciul public de canalizare din localități. În baza lui, se permite evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare sau în stațiile de epurare. În plus, se stabilesc condițiile și parametrii cantitativi și calitativi ai apelor uzate.

Mulți dintre operatorii economici, chiar daca sunt utilizatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nu știu că le revine obligația de a obține acordul de preluare ape uzate.

Condițiile obținerii acordului de preluare ape uzate diferă de la un operator de servicii la altul.

Documente necesare

Documentația tehnică în baza căreia se elibereză acordul de preluare ape uzate cuprinde:

 1. 1

  memoriul de prezentare si declarație;

 2. 2

  planul de prevenire și intervenție în cazul poluărilor accidentale și lista cu utilizatorii racordați la rețeaua de canalizare internă(dacă este cazul).

Suplimentar, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția operatorului, planul rețelelor de apă și canalizare.

Operatorul rețelei de canalizare poate solicita suplimentar documentații, studii, buletine de analiză, etc. în funcție de specificul activității desfășurate.

Acordul de preluare ape uzate se eliberează în maxim 30 de zile de la data depunerii cererii și este valabil maxim 24 de luni. El poate fi reînnoit cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.

După obținerea acceptului de evacuare este important să verificați dacă în document sunt impuse condiții speciale care trebuie respectate și periodicitatea. Un exemplu poate fi existența rapoartelor de încercări pentru apa uzată.

Cu ce vă putem ajuta?

 1. 1

  întocmirea memoriului de prezentare și a cererii

 2. 2

  întocmirea planului de prevenire în cazul poluărilor accidentale

 3. 3

  întocmirea tabelelor privind componența colectivului de intervenție în cazul poluărilor accidentale

 4. 4

  depunerea documentației

Funcționarea fără autorizație de mediu poate fi sancționată cu amendă între 30 000 lei și 60 000 lei pentru persoane juridice.