Legislație și Noutăți

Vă oferim o listă a principalelor decizii de legislație privind mediul.

 • Ordonanța de urgență nr. 195/2005privind protecția mediului
 • Ordinul nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu
 • Ordinul nr. 1150/2020privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
 • Ordinul nr. 662/2006
  privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor

Ultimele noutăți legislație mediu

Este foarte util să aveți în vedere deciziile de legislație privind mediul. În același timp însă, trebuie să țineți cont că schimbările în acest domeniu sunt oglinda schimbărilor climatice prin care trecem cu toții. Actualizarea și adaptarea lor sunt dinamice și intervin la intervale scurte de timp.

Proiectul de lege privind stabilirea sistemului garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

Începând cu data de 1 aprilie 2022 va intra în vigoare sistemul garanție-returnare pe întreg teritoriul României și va fi obligatoriu pentru toți producătorii și comercianții. Sistemul poate fi aplicat ambalajelor primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, fie ele produse în România, fie importate.

Ulterior numirii administratorului SGR, autoritatea publică centrală va publica anunțul pe propria pagina de internet. Producătorii care introduc pe piața națională ambalaje având caracteristicile menționate mai sus, vor beneficia de un termen de 60 de zile pentru a se putea înregistra în SGR.

Conform Hotărârii privind stabilirea sistemului garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile, Art. 4, alin (1),

Producătorii sunt obligați:

a) să țină, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, evidența numărului total al produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională, evidența numărului total al produselor în ambalaje SGR care au fost returnate producătorului de către distribuitori sau comercianți, pe tip de material, sticlă, plastic sau metal și volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, precum și evidența garanțiilor percepute aferente;
b) să comunice administratorului SGR evidența actualizată prevăzută la lit. a) până la data de 10 a lunii imediat următoare pentru produsele în ambalaje SGR introduse pe piața națională în luna de referință;
c) să plătească administratorului SGR valoarea garanției aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională; același operator economic nu poate fi obligat la plata de mai multe ori a garanției aferente aceleiași unități de produs în ambalaj SGR;
d) să perceapă de la distribuitori sau comercianți garanția aferentă produselor în ambalajele SGR introduse pe piața națională și achiziționate de către aceștia;
e) să plătească administratorului SGR tariful de administrare;
f) să marcheze ambalajele SGR conform prezentei hotărâri;
g) să țină o evidență contabilă separată a prețurilor produselor în ambalaje SGR și a valorii garanției aferente fiecăruia;
h) să încheie contracte cu administratorul SGR în vederea îndeplinirii obligațiilor așa cum decurg acestea din prezenta hotărâre;
i) să informeze consumatorii finali, prin orice canal media cu impact național, inclusiv prin intermediul paginii de internet a administratorului SGR, despre încetarea punerii pe piață a unui anumit tip de produs în ambalaj SGR;
j) să permită efectuarea controalelor de către autoritățile competente și să furnizeze acestora documente, informații corecte și complete referitoare la modul de îndeplinire a obligațiilor de către producători precum și documentele justificative primite din partea administratorului SGR și celorlalți operatori economici din cadrul SGR care au încheiat contracte cu administratorul SGR.

Obiectivele anuale minime de colectare propuse a fi atinse odată cu implementarea sistemului garanție-returnare sunt îmbucurătoare:

0 %
pentru fiecare tip de material, începând cu primul an calendaristic de aplicare a sistemului;
0 %
sticlă, pentru al doilea an de aplicare a sistemului;
0 %
plastic, pentru al doilea an de aplicare a sistemului;
0 %
metal, pentru al doilea an de aplicare a sistemului;
0 %
sticlă, pentru al treilea an și următorii ani de aplicare a sistemului.
0 %
plastic, pentru al treilea an și următorii ani de aplicare a sistemului.
0 %
metal, pentru al treilea an și următorii ani de aplicare a sistemului.

Valoarea garanției va fi de 0,5 lei pentru toate tipurile de ambalaje SGR și va fi evidențiată diferit în documentele de vânzare.

Utilizatorii finali vor putea returna ambalajul SGR în oricare dintre punctele de returnare, indiferent de locul achiziției. Bonul fiscal nu va reprezenta o condiție în vederea recuperării garanției.

În cazul în care obiectivele de colectare stabilite nu vor fi îndeplinite, administratorul SGR va fi obligat să plătească către Administrația Fondului pentru Mediu, dublul garanției/unitate de ambalaj pentru diferența dintre obiectiv si numărul ambalajelor efectiv colectate.

Ulterior numirii administratorului SGR, autoritatea publică centrală va publica anunțul pe propria pagina de internet. Producătorii care introduc pe piața națională ambalaje având caracteristicile menționate mai sus, vor beneficia de un termen de 60 de zile pentru a se putea înregistra în SGR.

Conform Hotărârii privind stabilirea sistemului garanție-returnare pentru ambalajele primare nereutilizabile, Art. 4, alin (1),

Depunerea declarațiilor on-line la Administrația Fondului pentru Mediu

Începând cu anul 2020 există posibilitatea depunerii declarațiilor privind contribuțiile datorate la Fondul pentru Mediu, on-line prin intermediul sistemului informatic.

Chiar dacă a fost implementată această metodă mult asteptată, programul informatic de asistența AFM – Declarații este înca functional. Contribuabilii pot depune declarații pe format hârtie.

Termenul la care declarațiile vor putea fi depuse exclusiv prin mijloace electronice la distanță a tot fost amânat. Următorul termen de depunere este 26.04.2021, începând cu declarația aferentă perioadei de raportare martie 2021.

Înrolarea în aplicație se face în baza unei cereri de înrolare alături de semnătura electronica și o procură notarială pentru împuternicit. Procura este necesară în cazul în care contribuabilul decide să predea responsabilitatea întocmirii și depunerii declarațiilor către Adminstrația Fondului pentru Mediu(AFM) unui terț. Pentru a se aproba contul, este necesară transmiterea procurii notariale în original către AFM.

Sistemul informatic implementat de către Administrația Fondului pentru Mediu se ridică la așteptările contribuabililor. Aceștia, nu numai ca pot întocmi și depune declarațiile lunare cu ușurință, dar beneficiază si de alte facilități, cum ar fi:

 1. vizualizarea tuturor declarațiilor depuse
 2. solicitarea și obținerea cerificatului de atestare fiscal
 3. confirmarea declarațiilor depuse on-line în doar cateva minute
 4. vizualizarea și descărcarea situației plăților efectuate la Fondul pentru mediu;
 5. gestiunea datelor personale ale persoanei înrolate;
 6. modificarea sau completarea datelor referitoare la contribuabil/plătitor;

Declarațiile rectificative se pot întocmi din aplicația on-line, însă nu se pot depune folosind această metoda. Ele vor fi depuse în continuare pe suport hârtie la registratura Administrației Fondului pentru Mediu.

Aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu

În data de 11 iulie 2020 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu. Prin acest Ordin se impune obligativitatea solicitării vizei anuale atât pentru autorizațiile de mediu emise anterior apariției prezentului ordin, cat si pentru autorizațiile de mediu emise ulterior.

Viza anuală se solicită obligatoriu, cu cel mult 90 zile si cel puțin 60 zile, înainte de data și luna la care a fost emisă autorizația. În cazul autorizațiilor de mediu revizuite, solicitarea vizei se va face în funcție de data emiterii autorizației inițiale.

Documentele necesare solicitării vizei anuale a autorizației de mediu sunt:

Dosarul conținând documentația necesară solicitării vizei anuale poate fi depus direct la registratura Agențiilor pentru Protecția Mediului. El poate fi transmis și prin e-mail însă, în acest caz, este necesar să vă asigurați că solicitarea a fost înregistrată.

În termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, autoritatea competentă verifică documentația depusă și stabilește dacă sunt necesare informații suplimentare. De asemenea se stabilește și necesitatea verificării amplasamentului.

Conform Ordinului menționat anterior, pentru autorizațiile de mediu, vizita amplasamentului este obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale. Verificarea amplasamentului se face cel puțin o dată la 2 ani. Pentru autorizațiile integrate de mediu, verificarea amplasamentului se face la fiecare solicitare de viză.

Dacă în urma vizitei pe amplasament, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului constată că nu au intervenit modificări ale datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, vor elibera viza anuală. În cazul în care, aceștia constată nereguli, vor acorda beneficiarului un termen de 60 de zile în care sa fie remediate, timp în care , autoritatea informează Garda de Mediu despre măsurile impuse titularului activității și termenele limită de conformare. Dacă după aceasta perioadă nu au fost remediate aspectele constatate, autorizația de mediu își pierde valabilitatea, iar titularul activității este obligat să solicite emiterea unei noi autorizații.

În cazul în care titularul activității nu respecta termenul de minim 60 de zile pentru a solicita vizarea anuală, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului vor accepta documentele, însă în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea solicitării vor transmite o notificare cu privire la nerespectarea termenului si decizia de suspendare a activității cu o perioadă egală cu numărul de zile de întârziere față de termenul stabilit.

Pentru a fi mereu la curent cu toate prevederile legale, vă sugerăm să externalizați serviciile de profil către o firmă bine pregătită. La DSA Environment vă stăm la dispoziție cu plăcere. Puteți lua legătura cu noi folosind pagina de Contact.