Autorizația de Mediu

Înainte de a începe orice activitate economică, este important să identificați codul CAEN alocat. Anumite activități ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător și în acest caz se impune obținerea autorizației de mediu.

Autorizația de mediu este un act administrativ prin care se stabilesc condițiile și parametrii de funcționare a activității cu posibil impact semnificativ asupra mediului. Autorizația de mediu se emite cu condiții speciale impuse titularului de activitate, iar nerespectarea acestora poate duce la suspendarea autorizației. În cazul ignorării reglementărilor, desfășurarea activității este interzisă.

Autorizația de mediu se solicită și se obține atât pentru desfășurarea activităților existente, cât și pentru începerea activităților noi.

Scopul autorizației de mediu este acela de a proteja mediul înconjurător prin stabilirea cadrului de funcționare și a obligațiilor legale.

Cadru legal

 1. 1

  Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;

 2. 2

  Ordin nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;

 3. 3

  Ordinul nr. 1171/2018 pentru aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

 4. 4

  Ordinul nr. 324/2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

În cele mai multe cazuri, autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizației de mediu este Agenția pentru Protecția Mediului teritorială.

Odată cu obținerea autorizației de mediu, trebuie să respectați prevederile autorizației efectuând toate raportările impuse prin aceasta. În caz contrar, autorizația de mediu poate fi suspendată.

Revizuirea autorizației de mediu este necesară atunci când intervin modificări ale obiectului de activitate sau schimbări ale datelor care au stat la baza emiterii acesteia.

Cu ce vă putem ajuta?

 1. 1

  identificarea codurilor CAEN specifice activităţii propuse a fi desfasurate de dvs. pentru stabilirea necesităţii obținerii Autorizaţiei de mediu;

 2. 2

  întocmirea și depunerea documentației tehnice la Agentia pentru Protectia Mediului;

 3. 3

  publicarea anunţurilor specifice de mediu;

 4. 4

  identificarea neconformităţilor privind protecţia mediului legate de amplasament;

 5. 5

  asigurarea suportului tehnic pe tot parcursul procedurii de autorizare până la obținerea acesteia de către beneficiar;

 6. 6

  derularea unor activităţi de monitorizare a calităţii mediului, solicitate prin Autorizaţia de Mediu.

Funcționarea fără autorizație de mediu poate fi sancționată cu amendă între 30 000 lei și 60 000 lei pentru persoane juridice.